>>
 
 

Κατηγορίες Προϊόντων

 
 

Enterprise 4U


 


Ένα νέο πραγματικά ευέλικτο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων (ERP), το Singular Enterprise 4U, ανέπτυξε η Singular Software.
Το νέο σύστημα απευθύνεται στις μεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτsήτως του αντικειμένου και του κλάδου που δραστηριοποιούνται. Παρακολουθεί το κύκλωμα της εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης, ενώ μέσω των συμπληρωματικών υποσυστημάτων του το σύστημα παρακολουθεί τη διαχείριση των παγίων, των προυπολογισμών, της παραγωγής κ.α.


Το Singular Enterprise 4U χρησιμοποιεί πρωτοποριακή τεχνολογία αιχμής βασισμένη στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Διαθέτει προ-παραμετροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργίας, τα οποία σε συνδυασμό με τα εργαλεία μεταφοράς δεδομένων εξασφαλίζουν τη μείωση του χρόνου έναρξης του νέου συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χάνεται, αλλά αντιθέτως αξιοποιείται, η ήδη υπάρχουσα πληροφορία και διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ομαλή ροή λειτουργίας της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα αναβάθμισης του Singular Enterprise 4U σε μεγαλύτερο σύστημα, διασφαλίζει την επεκτασιμότητα του συστήματος της επιχείρησης, για την παρακολούθηση νέων οργανωτικών δομών και λειτουργιών.

 

Βασικό πλεονέκτημα του Singular Enterprise 4U αποτελεί η Ευελιξία. Ευελιξία στην αγορά και στο συνδυασμό των λειτουργικών υποσυστημάτων. Ευελιξία στην προσαρμογή σε επιχειρηματικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Ευελιξία στην τιμή.

 

Απόρροια αυτής της ευελιξίας αποτελεί η εμπιστοσύνη που έχουν δείξει στο προϊόν, σε λιγότερο από ένα μήνα διάθεσης, περισσότερες από 10 επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα.

 

To Singular Enterprise 4U διαθέτει όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιοποίησης επιχειρηματικών πόρων (Enterprise Resource Planning – E.R.P.).

Παρακολουθεί το κύκλωμα της εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης, ενώ μέσω των συμπληρωματικών υποσυστημάτων το σύστημα παρακολουθεί τη διαχείριση των παγίων, των προϋπολογισμών, της παραγωγής, αποτελώντας παράλληλα ένα πολύτιμο εργαλείο κεντρικής πληροφόρησης και διοίκησης.
To Singular Enterprise 4U απευθύνεται στις μεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του αντικειμένου και του κλάδου που δραστηριοποιούνται.

 


Διαθέτει:

Εκτεταμένη λειτουργικότητα, έχοντας δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.


Πλήρη επεκτασιμότητα για τις ανάγκες Διοίκησης Αποθεμάτων, Εφοδιαστικής Διαχείρισης Αποθηκών, Διοίκησης Πόρων & Υπηρεσιών ενώ παράλληλα μπορεί να εμπλουτιστεί και να διευρυνθεί με δυναμικά, ξεχωριστά μοντέλα λειτουργίας, κλαδικού χαρακτήρα.

 


Πλεονεκτήματα

To Singular Enterprise 4U διαθέτει: Ευελιξία που εκφράζεται σε τρία επίπεδα:

Ευελιξία στην αγορά του συνδυασμού όποιων λειτουργικών υποσυστημάτων επιθυμεί η επιχείρηση.

Ευελιξία στην τιμή της αρχικής αγοράς.


Ευελιξία προσαρμογής. Τα προ-παραμετροττοιημένα επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργίας που διαθέτει, καλύπτουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτήσεις μίας τυπικής μεσαίας ελληνικής επιχείρησης και ελαχιστοποιεί έτσι το χρόνο εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος. Έχοντας ενσωματωμένα όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα μιας εξελιγμένης πληροφοριακής λύσης, διαθέτει όλες τις δυνατότητες προσαρμογής σε επιχειρηματικές ιδιαιτερότητες και κλαδικές ανάγκες.

 

Ελαχιστοποίηση του χρόνου έναρξης της παραγωγικής χρήσης του συστήματος, και συνεπώς, του κόστους υλοποίησής του. Σε συνδυασμό με τα προ-παραμετροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργίας, το Singular Enterprise 4U διαθέτει ειδική μεθοδολογία και εργαλεία migration για την ασφαλή και γρήγορη μετάπτωση των στοιχείων από το παλαιότερο πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης. Έτσι μειώνεται ο χρόνος παραγωγικής έναρξης του νέου συστήματος, δεν χάνεται, αλλά αντιθέτως αξιοποιείται, η ήδη υπάρχουσα πληροφορία και διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ομαλή ροή λειτουργίας της επιχείρησης.

 

Πρωτοποριακή τεχνολογία αιχμής βασισμένη στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Είναι σχεδιασμένο με την αρχιτεκτονική 3 tier που προσδίδει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, με μοναδικά χαρακτηριστικά ευχρηστίας και αυξημένες δυνατότητες ανάκλησης και σταδιακής περαιτέρω ανάλυσης όλων των στοιχείων και των πληροφοριών στην οθόνη (drill-down). To User Interface της εφαρμογής τρέχει στους Clients, ενώ η επιχειρησιακή λογική (business logic) και το σύστημα διαχείρισης συναλλαγών (transactions) υλοποιείται μέσω ενός application server με εντυπωσιακή ταχύτητα και ασφάλεια.

 

Σύνθεση του Singular Enterprise 4U

 

Η εφαρμογή αποτελείται από τον Βασικό Κορμό και τα Συμπληρωματικά Υποσυστήματα. Ο Βασικός Κορμός καλύπτει πλήρως την Εμπορική και Οικονομική Διαχείριση, ενώ τα Συμπληρωματικά Υποσυστήματα προσαρμόζουν την εφαρμογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησης.

 

Διάθεση του Singular Enterprise 4U

 

Η ιδιαιτερότητα του Singular Enterprise 4U είναι οι διαφορετικές επιλογές αγοράς που δίνονται στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα αγοράς μόνο του βασικού κορμού της εφαρμογής και όποιων συμπληρωματικών υποσυστημάτων επιθυμεί η επιχείρηση, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης αγοράς του βασικού κορμού της εφαρμογής και όλων των συμπληρωματικών υποσυστημάτων της ομάδας Α, σε προνομιακή τιμή. Τα συμπληρωματικά υποσυστήματα της ομάδας Β μπορούν να αγοραστούν από την επιχείρηση οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμεί. Συνεπώς, η επιχείρηση απολαμβάνει αυξημένη ευελιξία αγοράς αλλά και ιδιαίτερα προσιτή τιμή. To Singular Enterprise 4U διατίθεται για πέντε χρήστες, ενώ δίνεται η δυνατότητα αγοράς έως και δέκα χρηστών συνολικά.

 

Η πληρότητα σε λειτουργικότητα, σε συνδυασμό με την ταχύτητα εγκατάστασης και λειτουργίας και το χαμηλό κόστος επένδυσης που απαιτεί, καθιστά το Singular Enterprise 4U την καλύτερη επιλογή Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων για τη μεσαία επιχείρηση.

 

 

 
 

Συνεργάτες

 

 

ics

 

 eset

 

Θα μας βρείτε

ANCO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α. ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ε.Ε.

 

Δ:  Μαιζώνος 229,

    

      26 222, Πάτρα

 

 Τ:  2610 320 080

      2610 330 008

            

Φ:  2610 340 860

 

Ακολουθήστε μας

   

 
 

Copyright © Anco 2013

 
 
 
Virtuemart Templates by yagendoo.com
^