>>
 
 

Κατηγορίες Προϊόντων

 
 

singular logistiki

Γενική ΛογιστικήH οικογένεια προγραμμάτων Singular Λογιστικά απευθύνεται σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων και καλύπτει με τις επιμέρους εφαρμογές της, την λογιστική και οικονομική τους διαχείριση.

 

Όλες οι εφαρμογές είναι ανεπτυγμένες σε περιβάλλον Windows και συγκεκριμένα καλύπτουν διαχείριση Βιβλίων Α' και Β' κατηγορίας, Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Πάγια, Ισολογισμό, Δήλωση Εισοδήματος και M.I.S.

 

Singular Έσοδα Έξοδα
Η εφαρμογή Singular/Έσοδα Έξοδα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που παρακολουθούν Α' ή Β' κατηγορίας βιβλία και πέρα της παρακολούθησης αυτών ζητούν αναλυτικές πληροφορίες για τις συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές.

 

singular logistiki2Γενική & Αναλυτική Λογιστική
Η εφαρμογή απευθύνεται σε επιχειρήσεις που παρακολουθούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και επιπλέον έχουν υποχρέωση τήρησης αναλυτικής λογιστικής. Προσφέρει τη δυνατότητα καταχώρησης επιλεκτικών / αυτόματων κινήσεων επιμερισμού, με πέντε διαφορετικούς τρόπους επιμερισμών / αναμερισμών / καταλογισμών. Επιπλέον παρακολουθεί τα στάδια των διαφόρων επιμερισμών.

 

Singular Γενική Λογιστική
Η εφαρμογή Singular Γενική Λογιστικήsingular logistiki3 απευθύνεται σε επιχειρήσεις που παρακολουθούν βιβλία Γ' κατηγορίας . Εκτός της διαχείρισης των βιβλίων η εφαρμογή προσφέρει παρακολούθηση συναλλασσομένων, ταμείου, εισπράξεων - πληρωμών και αξιογράφων. Συγχρόνως συμπληρώνεται με τo extra module του Ισολογισμού που περιλαμβάνει τις εξής αναφορές: τον Ισολογισμό, τους Λογαριασμούς Γενικής Εκμετάλλευσης, τα Αποτελέσματα Χρήσης και Μερισμό. Όλες οι παραπάνω αναφορές εξάγονται σε MS-Excel για περαιτέρω επεξεργασία.

 

Δήλωση Εισοδήματος
Η εφαρμογή απευθύνεται σε Λογιστές και Λογιστικά γραφεία και αυτοματοποιεί τη διαδικασία συμπλήρωσης των δηλώσεων φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων με σύντομο και απόλυτα έγκυρο τρόπο. Εκτυπώνει ανά φορολογούμενο όλα τα προβλεπόμενα έντυπα στα έντυπα της εφορίας και σε μηχανογραφικά έντυπα, ενώ υπολογίζει το φόρο με ακρίβεια.

 

 

 
 

Συνεργάτες

 

 

ics

 

 eset

 

Θα μας βρείτε

ANCO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α. ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ε.Ε.

 

Δ:  Μαιζώνος 229,

    

      26 222, Πάτρα

 

 Τ:  2610 320 080

      2610 330 008

            

Φ:  2610 340 860

 

Ακολουθήστε μας

   

 
 

Copyright © Anco 2013

 
 
 
Virtuemart Templates by yagendoo.com
^